La nostra producció es 360º , gestionem i posem tota la nostra experiència al servei de l'artista. Des de l'assessorament de l'enregistrament,com les llicencies i temes legals per enregistrar o actuar en directe , com la producció i duplicació dels àlbums, o pujar elscontinguts en format digital. Així com l'assessorament de promoció, xarxes socials i els continguts legals